Công bố thông tin

CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

10/07/2024

Nghị quyết HĐQT

NQ HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

09/07/2024

Công bố thông tin

Thay đổi nhân sự – TV Ủy Ban Kiểm Toán

08/07/2024

Công bố thông tin

Giải trình biện pháp khắc phục chứng khoán vào diện cảnh báo

08/07/2024

Công bố thông tin

CBTT thay đổi nhân sự Chủ Tịch HĐQT

02/07/2024

Công bố thông tin

Báo cáo về ngày trở thành nhóm cổ đông lớn – Bùi Thị Vân Nga

28/06/2024

Công bố thông tin

Báo cáo về ngày trở thành nhóm cổ đông lớn – Lê Thu Hiền

28/06/2024

Công bố thông tin

Báo cáo về ngày trở thành nhóm cổ đông lớn – Nguyễn Tuấn Anh

28/06/2024

Nghị quyết ĐHCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

28/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

TT 02 Báo cáo của Ban TGD

27/06/2024