THÔNG ĐIỆP FIDECO

FIDECO được thành lập vào năm 1989 với tên gọi Công ty Phát triển Thủy Hải Sản Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 33 năm thành lập Fideco và trải qua nhiều thay đổi chiến lược kinh doanh, Fideco ngày càng hướng tới mục tiêu không chỉ mang lại lợi nhuận lớn cho công ty mà còn mang lại sự an tâm cũng như hài lòng cho khách hàng khi đầu tư vào các sản phẩm dịch vụ của công ty.

FIDECO luôn đặt hết tâm huyết, không ngừng sáng tạo, tận tâm cho từng sản phẩm dịch vụ được đưa đến khách hàng.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Mái ấm Công Đoàn năm 2022

Ngày 29/03/2022, Công Đoàn Công ty Fideco phối hợp cùng Liên Đoàn Lao động Quận 1, TP.HCM đến trao nhà Mái ấm Công Đoàn tại xã Mỹ Quí, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp.

Mái ấm Công Đoàn năm 2019

Năm 2019, Công ty đã tiến hành đóng góp tiền trao tặng cho mái ấm công đoàn tại Đồng Tháp, tuy nhiên do tình hình dịch bên nên không thể thực hiện lễ trao nhà trực tiếp. Số tiền đã trao cho Liên đoàn lao động Quận 1 là 40 triệu đồng.

Mái ấm Công Đoàn năm 2018

Năm 2018, Công ty thực hiện trao tặng mái ấm Công đoàn tại Hưng Khánh Trung A, Mỏ Cày, Bến Tre: Mái ấm hoàn thiện và trao tặng vào tháng 07/2019.