Công bố thông tin

CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

10/07/2024

Công bố thông tin

Thay đổi nhân sự – TV Ủy Ban Kiểm Toán

08/07/2024

Công bố thông tin

Giải trình biện pháp khắc phục chứng khoán vào diện cảnh báo

08/07/2024

Công bố thông tin

CBTT thay đổi nhân sự Chủ Tịch HĐQT

02/07/2024

Công bố thông tin

Báo cáo về ngày trở thành nhóm cổ đông lớn – Bùi Thị Vân Nga

28/06/2024

Công bố thông tin

Báo cáo về ngày trở thành nhóm cổ đông lớn – Lê Thu Hiền

28/06/2024

Công bố thông tin

Báo cáo về ngày trở thành nhóm cổ đông lớn – Nguyễn Tuấn Anh

28/06/2024

Công bố thông tin

Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Việt – TV.HĐQT

25/06/2024

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

18/06/2024

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – ông Lê Thái Thành TV.HĐQT

18/06/2024